Picardische Herder Pupplanning 2017

22 januari 2017; De winter heeft de natuur nog in een koude greep, maar zodra de lente zich gaat aankondigen en Hasses loopse periode begint (maart/april), dan zal zij op bezoek gaan bij een geschikte Picardreu. 22 januari 2017; It's still winter in the Netherlands, but when springtime arrives, and Hasse turns into heat (march/april), she'll visit a suitable male Picard.
Hasse kreeg in mei 2015 haar eerste nestje pups. Dit jaar hopen wij dat fantastische feestje nogmaals mee te maken!
Hasse had her first litter in may 2015. This year we hope to enjoy such a fantastic party once again!
Op weg naar de toekomst...
Let's see what the future brings...

Huh? Are you talking to me?!